DE ZORGVOLMACHT

Het opmaken van een zorgvolmacht op maat en het verplicht registreren ervan, biedt tal van voordelen wanneer iemand (tijdelijk) handelingsonbekwaam wordt. Bovendien kan dit een belangrijk instrument zijn in het kader van fiscale vermogensorganisatie, zowel bij daden van beheer als bij daden van beschikking. 

 

Wanneer u of uw naaste (tijdelijk) in een staat van onbekwaamheid verkeert en zelf uw vermogensplanning en/of uw dagdagelijkse betalingen niet meer kunt uitvoeren, zal de door u aangestelde lasthebber deze taken voor u verder overnemen volgens de regels van de zorgvolmacht.

 

Ook schakelt u de omslachtige en tijdrovende tussenkomst van een vrederechter uit, voor die handelingen die een bijzondere machtiging vereisen, door op voorhand uw wil te kennen te geven.

 

We adviseren en begeleiden u hier graag bij!