SUCCESSIEPLANNING

Erfbelastingen moeten verplicht en tijdig aangegeven worden als de nalatenschap openvalt. Op dat ogenblik wordt er een schatting gemaakt van de totale bezittingen (roerend en onroerend). We stellen dit vermogen vast en waarderen het op een correcte manier.

 

Indien gewenst, voeren we eveneens een vermogensplanning uit, rekening houdend met uw familiale situatie. Het voordeel van deze successieplanning is om latere erfbelastingen te beïnvloeden en deze volgens wettelijke regels zo financieel gunstig mogelijk te plannen voor alle betrokkenen.