Bij een overlijden komt heel wat kijken. Als erfgenaam ben je wettelijk verplicht de erfenis of nalatenschap die openvalt, aan te geven bij de Vlaamse belastingdienst. Vaak zit je in een rouwperiode en net dan komen er talrijke administratieve taken op je af. Het tijdig indienen van een aangifte is nochtans zéér belangrijk, want op basis daarvan wordt de erfbelasting berekent die alle erfgenamen eventueel moeten betalen.

 

Het is in je eigen belang hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Indien de wettelijke indieningstermijn van 4 maanden wordt overschreden, worden er bijkomende boetes aangerekend. Diverse documenten moeten worden opgevraagd bij de verschillende instanties. Dit kan al snel enkele weken in beslag nemen. Begin dus tijdig met het opvragen van alle benodigde documenten voor het opmaken van de aangifte van de nalatenschap, of het zoeken naar hulp en ondersteuning bij het invullen en tijdig indienen ervan.

 

WAT KAN HEGO CONSULTING PRECIES VOOR U BETEKENEN?

 

Hego Consulting wil het u zo eenvoudig mogelijk maken door u te ontlasten van de verschillende administratieve taken die hierbij komen kijken:

       *  We komen persoonlijk tot bij u thuis.

*  Het opvragen van erfrechtverklaring of akte van bekendheid.

*  Bijstand verlenen bij het deblokkeren (vrijgeven) van bankrekeningen.

*  Het opmaken van een simulatie van de te betalen erfbelasting.

*  Bijkomend gratis advies in het kader van successieplanning (indien dit opportuun is).

*  Opvolging van ingediende en afgehandelde dossiers bij het bevoegde registratiekantoor.

*  Dit alles voor een zéér voordelig vast basistarief!

*  We handelen eveneens op aanvraag bijkomende praktische en administratieve taken verder af (adreswijzigingen, annuleringen en aanpassingen diverse verzekeringspolissen, abonnementen, contracten, nutsvoorzieningen, ...) en dit voor slechts een beperkte meerprijs.

* We geven ook regelmatig infosessies op aanvraag.